Didėjanti Kinijos įtaka Kanados žiniasklaidai ir politikai

Politika

Nors Xi Jinpingo valdymo laikotarpiu Pekinas tapo autokratiškesnis savo šalyje, per pastarąjį dešimtmetį jis daug mieliau ėmė reikštis kitose valstybėse. Pirmą kartą nuo Mao laikų jis vis dažniau bando kištis į kitų šalių vidaus politiką, žiniasklaidą, informacinę aplinką ir visuomenę. Dabartinės Pekino kampanijos rodo, kad Kinijos užsienio politika Šaltojo karo pabaigoje ir pradžioje po Šaltojo karo buvo labiau ribota ir gynybinė. Kinija daugeliu atžvilgių išstūmė Rusiją kaip autoritarinę užsienio valstybę, labiausiai besikišančią į kitų šalių vidaus reikalus.

Pekinas turi daug tikslų, susijusių su šiuo nauju pasauliniu įtakos puolimu, kuris prasidėjo Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, bet dabar išplito į turtingas liberalias demokratijas Šiaurės Amerikoje, Europoje ir kitose pasaulio dalyse. Pekinas nori, kad kitų valstybių visuomenė ir viešosios nuomonės lyderiai palankiau vertintų Kinijos pasaulinę lyderystę, o tai padėtų Kinijai įgyti daugiau galios tarptautiniu mastu. Šią galią Kinija galėtų panaudoti siekdama pakenkti demokratinėms valstybėms ir formuoti pasaulį pagal savo įvaizdį: propaguoti Pekino autoritarinio kapitalizmo idėją ir tam tikrą uždarą, griežtai cenzūruojamą interneto ir žiniasklaidos aplinką. (Xi aiškiai paragino Kinijos politikos formuotojus laikyti Kiniją pavyzdžiu kitoms valstybėms: 2017 m. devynioliktojo Kinijos komunistų partijos suvažiavimo delegatams jis sakė, kad „Kinijos geresnės socialinio valdymo sistemos modelis siūlo naują galimybę kitoms šalims ir tautoms“.

Pekinas ir toliau nori susilpninti Jungtinių Valstijų ir kitų liberalių demokratinių valstybių, pavyzdžiui, Kanados, galią formuoti tarptautinius reikalus ar net savo vidaus politiką, pilietinę visuomenę, universitetus ir žiniasklaidą. Darydamas poveikį savo strategijai daryti įtaką kitų šalių vidaus politikai, Pekinas nori kontroliuoti informaciją, kurią apie Komunistų partijos veiksmus šalyje ir užsienyje gauna tiek kinų kalba kalbantys, tiek nekiniškai kalbantys kitų šalių gyventojai. Be to, skirtingai nei ankstesnės Kinijos vyriausybės, Xi režimas aiškiai nori skatinti nesutarimus tarp pirmaujančių demokratinių valstybių ir menkinti demokratijos įvaizdį. Šis tikslas aiškiai matomas Kanadoje.